• HOMEPAGE
 • HISTORY AND GEOGRAPHY
 • LANGUAGE AND WRITING
 • SOCIAL STRUCTURE
 • SETTLEMENT AND ARCHITECTURE
 • RELIGION
 • ARMY
 • ART
 • EXCAVATED AREAS
 • MAP
 • TOURISM
 • SETTLEMENT AND ARCHITECTURE
 • Settlement Types
 • Royal Cities
 • Grave Architecture
 • Water Architecture
 • RELIGION
 • Gods
 • Temples and Religious Practices
 • Dead Burial Traditions
 • ART
 • Pottery
 • Weaving
 • Wall Painting, Embossing and Sculpting
 • Glyptic
 • Ivory
 • Bead
 • Mine Art
 • Chariot and ridge band Set
 • Votive Plaques
 • Dagger, Knife and Arrowhead
 • Shield
 • Helmet
 • Bow
 • Candlestick
 • Furniture
 • Three-leg boiler
 • Metal Vessel (Container)
 • Jewelry
 • EXCAVATED AREAS
 • Capital Tushba
 • Çavuştepe (Sardurihinili)
 • Ayanis (Rusahinili Eidurukai)
 • Erzincan-Altintepe
 • Toprakkale (Rusahinili Qilbani-kai)
 • Upper Anzaf
 • Karmir Blur (Teişebai URU)
 • Armavir Blur (Argiştihinili)
 • Arinberd/Erebuni
 • Bastam (Rusai-URU.TUR)
 • Kef Fortress (Haldiei URU)
 • Körzüt
 • Patnos-Aznavurtepe
 • Kayalıdere
 • Ernis
 • Karagündüz
 • Dilkaya
 • Yoncatepe
 • Van-Altıntepe
 • Kalecik
 • Hasanlu
 • MAP
 • Map
 • Interactive Map
 • TOURISM
 • Contact information
 • Bibliography
 • Videos
 • Gallery
 • Catalog
 • Bibliography

  Avcı, C. 2016
  “The Balance Between the Urban and the Rural in the Urartian Heartland”, Colloquium Anatolicum 15: 54-69.

   

  Avcı, C. 2015
  “Van Gölü Havzası’nda Urartu İskân Politikası”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.

   

  Ayman, İ. 2013
  “Urartu Krallığı’nın Yayılım Alanı İçerisinde Yer Alan Yerleşim Tipleri”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.

   

  Baştürk, M. B. 2009
  'Ayanis Tapınağı'ndaki Simgeler Işığında Urartu Kült Uygulamaları Üzerine', in H. Sağlamtimur, et al. (eds.), Altan Çilingiroğlu'na Armağan. Yukarı Denizin Kıyısında Urartu Krallığı'na Adanmış Bir Hayat/ Studies in Honour of Altan Çilingiroğlu. A Life Dedicated to Urartu on the Shores of the Upper Sea, İstanbul: 133-49.

   

  Belli, O. 1998
  Anzaf Kalelesi ve Urartu Tanrıları, İstanbul.

   

  Biber, H. 2011       
  “Urartu Silahları / Urartian Weapons”, Urartu: Doğu’da Değişim/Transformation in the East, K. Köroğlu, E. Konyar (Eds) İstanbul:233-245.

   

  Çavuşoğlu, R. 2011   
  “Urartu Takıları / Urartian Jewelry”, Urartu: Doğu’da Değişim/Transformation in the East, K. Köroğlu, E. Konyar (Eds) İstanbul:248-263.

   

  Çavuşoğlu, R. – B. Gökce 2013
  "Urartu Krallığı'nda Metal Kazan Kullanımı", Tarhan Armağanı/M. Taner Tarhan'a Sunulan Makaleler/Essays in Honour of M. Taner Tarhan, O. Tekin- M. H. Sayar – E. Konyar (Eds), İstanbul:105-115.

   

  Çavuşoğlu, R – H. Biber – F. Başar 2009
  “2004–2007 Yılları Van-Kalecik Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı 30.1: 269–90.

   

  Çevik, N. 2000
  Urartu Kaya Mezarları ve Ölü Gömme Gelenekleri, Ankara.

   

  Çilingiroğlu, A. A. 1991

  'Van Dilkaya Höyüğü Kazıları, 1989', Kazı Sonuçları Toplantısı, 12(1): 271-76.

   

  1994 
  Urartu Tarihi, İzmir.

   

  2004                                       

  'How was an Urartian Fortress Built ?', A View from the Highlands: Archaeological Studies in Honour of Charles Burney, A. Sagona (ed.),  Leuven:205-31.

   

  1991                                      
  “The Early Iron Age at Dilkaya”, Anatolian Iron Ages. The Proceedings of the Second Anatolian Iron Ages Colloquium held at İzmir, 4-8 May 1987, A. Çilingiroğlu, D. H. French (ed) Oxford: 29-38.

   

  1993                                      
  “Van-Dilkaya Höyüğü Kazıları Kapanış”, Kazı Sonuçları Toplantısı 14/1: 469-491.

    

  Çilingiroğlu, A. A. – M. Salvini (eds.) 2001
  Ayanis I: Ten Years' Excavations at Rusahinili Eiduru-Kai 1989-1998, Roma.

   

  Çifçi, A. 2017             
  The Socio-Economic Organisation of the Urartian Kingdom, Leiden- Boston

   

  Danışmaz, H. 2018    
  Arkeolojik Veriler Çerçevesinde Urartu Krallığı'nın Eyalet Sistemi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.

   

  Erdem, A. – E. Konyar 2011
  Urartu Çanak Çömleği / Urartian Pottery, Urartu: Doğu’da Değişim/Transformation in the East, K. Köroğlu, E. Konyar (Eds), İstanbul:266-283.

   

  Genç, B.  2015          
  "Urartu ve Assur Arasındaki Kültürel İlişkiler ve Urartu'nun Dönüşümünde Assur Etkisi", Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Eski Çağ Tarihi Bilim Dalı,Doktora Tezi,  İstanbul.

   

  Grekyan, Y.H. 2017 
  Bridging Times and Spaces, Papers in Ancient Near Eastern, Mediterranean and Armenian Studies, Honouring Gregory E. Areshian on the occasion of his sixty-fifth birthday, P.S. Avetisyan-Y.H. Grekyan (Eds), Oxford.

   

  Hovhannissian, C. 1973
  The Wall-Paintings of Erebooni, Erivan.

   

  Işık, K. 2015                          
  “Urartu Yazılı Kaynaklarında Geçen Yer Adları Ve Lokalizasyonları”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilimdalı Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Bilimdalı, Doktora Tezi, Van.

   

  Işık, K. - Genç, B.  2012
  “The Location of URU Tuspa and A New Inscribed Column Base Belonging to Ispuini, King of Urartu”, Aramazd/Armenian Journal of Near Eastern Studies VII/1: 72-79.

   

  Kellner, H. J. 1976      
  Urartu: Ein wiederentdeckter Rivale Assyriens, München.

   

  Kellner, H. J.  1991a 
  "Gurtelbleche aus Urartu", Prähistorische Bronzefunde XII/3, Munich.

  1991b                        
  "Medallions and Pectorals", R. Merhav (ed), Urartu: A Metalworking Center in the First Millenium B.C.E, Jerusalem: 164-70.

  1991c                                     
  "Votive Plaques", R. Merhav (ed), Urartu: A Metalworking Center in the First Millenium B.C.E, Jerusalem: 286-99.

   

  Kılıç, S. 2006 (ed.)
  Van 2006 Kültür Ve Turizm Envanteri I Tarihsel Değerler,  Van.

   

  Kleiss, W., 1979
  Bastam I: Ausgrabungen in den Urartäischen Anlagen 1972-1979, Berlin.

  1988                          
  Bastam II: Ausgrabungen in den Urartäischen Anlagen 1977-1978, 
  Berlin.

   

  Konyar, E. 2011
  "
  Urartu Mezar Tipleri ve Gömü Adetleri-Tomb Types and Burial
  Traditions in Urartu”, URARTU: Doğuda Değişim- Transformation in the
  East, K. Köroğlu, E. Konyar (eds), İstanbul: 206-231.

   

  2013
  “Demir Çağı'nda Anadolu'da Kadın: Urartu, Frig ve Lidya”, Anadolu’da Kadın, M. Darga (ed), İstanbul: 241-267.

   

  Konyar, E. 2018         
  Yüksek Yaylanın Başkenti Van-Tuşpa, İstanbul.

   

  Konyar, E.- B. Genç- C. Avcı- A. Tan, 2017
  " The Van Tušpa Excavations 2015-2016", Anatolia Antiqua, 25: 127-142.

   

  Konyar, E.-K.Işık-R.Kuvanç-B.Genç-B.Gökçe 2018 (Yay. Haz)
  Zaiahina’nın Bronzları: Doğubayazıt Urartu Metal Eserleri,  İstanbul.

   

  Korfmann, M.  1977  
  “Die Ausgrabungen von Kirsopp und Silva Lake in den Jahren 1938 und 1939 am Burgfelsen von Van (Tuspa) und in Kalecik, Berytus 25:173-200

   

  Köroğlu, K.  2007
  “New Observations on the Origin of the Single-Roomed Rock-Cut Tombs of Eastern Anatolia”, Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol'a Armağan. VITA. Festschrift in Honor of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol, M. Alparslan, M. Doğan-Alparslan, H. Peker (ed) İstanbul: 445-456.

   

  2011                          
  Urartu: Krallık ve Aşiretler / Urartu: The Kingdom and Tribes, Urartu: Doğu’da Değişim/Transformation in the East, K. Köroğlu, E. Konyar (Eds) İstanbul: 11-49.

   

  2012                                      
  "The Kingdom of Urartu and Native Cultures", Anatolian Iron Ages 7. The Proceedings of the Seventh Anatolian Iron Ages Colloquium Held at Edirne, 19-24 April 2010, A. Çilingiroğlu, A. Sagona (eds.), Leuven: 149-165.

   

  Köroğlu, K.- E. Konyar 2008
  "Comments on the Early/Middle Iron Age Chronology of Lake Van Basin", Ancient Near Eastern, XLV: 123-146

   

  Köroğlu, K.- E. Konyar 2011 (Eds)
  URARTU: Doğuda Değişim- Transformation in the East, İstanbul.

   

  Kroll, S. 2011
  İran’daki Urartu Şehirleri / Urartian Cities in Iran” Urartu: Doğu’da Değişim/Transformation in the East, K. Köroğlu, E. Konyar (Eds) İstanbul: 148-167.

   

  Kroll, S.- Gruber, C.- Hellwag, U. -Roaf, M. -Zımansky, P. 2012
  Biainili- Urartu, The Proceedings of the Symposium held in Munich 12-14 October 2007, Leuven.

   

  Lake, K. 1939
  “Van’da Yapılan Hafriyat, (1938)”, Türk Tarih Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 4: 179-191.

   

   

  Lake, K., Lake, S. 1939
  “The Citadel of Van”, Asia 39: 74-80.

   

  Layard, A. H. 1853
  Discoveries Among the Ruins of Nineveh and Babylon with Travels in Armenia, Kurdistan and the Desert, Newyork.

   

  Lehman-Haupt, C. F. 1926
  Armenien Einst und Jetzt  II/1, Berlin.

   

  1931                           
  Armenien Einst und Jetzt  II/2, Berlin.

    

  Marr, J. N.- I.A. Orbeli 1922  
  Archeologiceskaja ekspedicija 1916 goda v Van. Raskopki dvuch nis na Vanskaj Sikale i nadpisi Sardura vtorego iz raskopok zapednoj misi, Petersburg

   

  Merhav, R. 1991a (ed.)
  Urartu: A Metalworking Center in the First Millenium B.C.E, Jerusalem

   

  Merhav, R. 1991b   
  "Some Observations Pectorals and Medallions", R. Merhav (ed), Urartu: A Metalworking Center in the First Millenium B.C.E, Jerusalem:  171-76.

   

  1991c                                    
  "Secular and Cultic Furniture", R. Merhav (ed), Urartu: A Metalworking Center in the First Millenium B.C.E, Jerusalem: 246-71.

    

  Oates, J. – D. Oates     2001
  Nimrud: An Assyrian Imperial City Revealed, London.

   

  Oganesian, K. A. 1955 
  Karmir-Blur IV: Arkitektura Teishabaini . Erevan,

  Akademiya Nauk Armianskoe SSR.

   

  Özdem, F. 2003         
  Urartu: Savaş ve Estetik – Urartu: War and Aesthetics, İstanbul.

   

  Özgüç, T. 1966
  Altıntepe I: Mimarlık Anıtları ve Duvar Resimleri, Ankara

   

  1969                           
  Altıntepe II: Mezarlar, Depo Binası ve Fildişi Eserler, Ankara.

   

  Payne, M. R.   2006   
  Urartu Çiviyazılı Belgeler Kataloğu, İstanbul

   

  Piotrovsky, B. B.  1967
  Urartu: The Kingdom of Van ant its Art, London.

   

  Piotrovsky, B.B. 1969
  The Ancient Civilization of Urartu. London,

   

  Piotrovsky, B.B. 1970
  Karmir Blur. Leningrad.

   

   Salvini, M. 2006   
  Urartu Tarihi ve Kültürü, İstanbul.

   

  2008
  Corpus dei testi Urartei. Le iscrizioni su pietra e roccia, Roma: CNR- Istituto di studi sulle civiltà dell’Egeo e del Vicino Oriente.

    

  Schulz, F. E.   1840
  “Mémoire sur le lac de Van et ses environs par”, Journal Asiatique, 3/9: 257-323.

   

  Seidl, U. 2004
  Bronzekunst Urartus, Mainz.

   

  Sekmen, V. 1990 
  “Van ve Toprakkale’deki Araştırma ve Kazıların Tarihçesi”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı –Yayınlanmamış- Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

   

  Sevin, V. 2012a    
  “Van Bölgesi'nde Post-Urartu Dönemi: Yıkıntılar Üzerinde Yeni Bir Yaşam”,  Belleten, LXXV (276): 353-74.

   

  2012b                          
  Van Kalesi: Urartu Kral Mezar ları ve Altıntepe Halk Mezarlığı, İstanbul

   

  Sevin, V. – E. Kavaklı 1996

  Van/Karagündüz: Bir Erken Demir Çağ Nekropolü - An Early Iron Age Cemetery, Istanbul.

   

  Sevin, V. –  A. Özfırat  2000a

  “Van/Altıntepe Kazıları, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi (ed. O. Belli), İstanbul: 217-222.

   

  Sevin, V. – A. Özfırat 2000b

  “Van-Karagündüz Kazıları”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi (ed. O. Belli), İstanbul:168-174.

   

  Stone, E. 2012  
  “Social Differentiation within Urartian Settlements, Biainili-Urartu”, The Proceedings of the Symposium held in Munich 12-14 October 2007, S. Kroll, C. Gruber, U. Hellwag, M. Roaf, P. Zimansky (Eds), Belgium:89-99.

   

  Tarhan, M.T. 1984

  “Van Kalesinin ve Eski Van Şehrinin Tarihi- Milli Prk Projesi Üzerine Ön Çalışmalar”, Araştırma Sonuçları Toplantısı 2: 179-203.

   

  1985
  “Van Kalesi’nin ve Eski Van Şehri’nin Tarihi-Milli Park Projesi Üzerinde Ön Çalışmalar (I):Anıt Yapılar”, Araştırma Sonuçları Toplantısı, 3: 297-355.

   

  1994                                      
  “Recent Research at the Urartian Capital Tushpa”, Tel Aviv, 21 (1): 22-57.

   

  2011                          
  “Başkent Tuşpa / The Capital City Tushpa”, Urartu: Doğu’da Değişim/Transformation in the East, K. Köroğlu, E. Konyar (eds) İstanbul: 287-333.

   

  van Loon, M.N. 1966.            
  Urartian Art: Its Distinctive Traits in the Light of New Excavations. İstanbul. 

   

  Zahlhaas, G. 1991
  "Personal Adornments: Clothing Accessories and Jewellery; Fibulae", R. Merhav (ed), Urartu: A Metalworking Center in the First Millennium BCE Jerusalem: 186-88.

   

  Zimansky, P. 1985.     
  Ecology and Empire: the structure of the Urartian State. Chicago.

   

  Zimansky, P. 2018  
  The Free-Standing Urartian House, Context and Connection: Essays on the

  Archaeology of the Ancient Near East in Honour of Antonio Sagona, A. Batmaz, G. Bedianashvili, A. Michalewicz & A. Robinson (eds), Leuven – Paris – Bristol, CT: 617-628.